Lịch khai giảng

STT TÊN KHÓA HỌC NGÀY HỌC PHÒNG HỌC GIÁ TIỀN
1 NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN THUẾ KHAI BÁO, NỘP THUẾ QUYẾT TOÁN THUẾ ĐIỆN TỬ (5 Buổi) 30/10/2018 A004 -TỐI 2,4,6 500.000đ Đăng ký
2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (5 Buổi) Học tại 39 Hàm Nghi, Q1. 17/10/2018 P501 -TỐI 2,4,6 1.750.000đ Đăng ký
3 PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (9 Buổi) 23/10/2018 A005- TỐI 3,5,7 1.000.000đ Đăng ký
4 TH NGHIỆP VỤ KÊ KHAI & QUYẾT TOÁN THUẾ ĐIỆN TỬ (5 Buổi) 29/10/2018 A001- TỐI 2,4,6 500.000đ Đăng ký
5 THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN MISA (5 Buổi) 30/10/2018 A002 -TỐI 3,5,7 500.000đ Đăng ký
6 TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (5 Buổi) 30/10/2018 A003 -TỐI 2,4,6 500.000đ Đăng ký
7 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (5 Buổi) 25/10/2018 A004 -TỐI 3,5,7 500.000đ Đăng ký

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Nhận xét từ đối tác