Lịch khai giảng

STT TÊN KHÓA HỌC NGÀY HỌC PHÒNG HỌC GIÁ TIỀN
1 Lưu ý: Học viên được giảm 10% khi đăng ký cùng lúc 3 lớp hoặc đăng ký lớp học trước khai giảng 1 tuần -10% Đăng ký
2 Thực hành lập hồ sơ khai báo, quyết toán thuế điện tử (5 buổi) 26/11/2018 A004 -TỐI 2,4,6 500.000đ Đăng ký
3 Thực hành lập hồ sơ khai báo, quyết toán thuế điện tử (02 ngày: 01+02/12) 01/12/2018 A005 500.000đ Đăng ký
4 Thực hành kế toán trên phần mềm MISA (5 buổi) 27/11/2018 A002 -TỐI 3,5,7 500.000đ Đăng ký
5 Thực hành kế toán trên phần mềm MISA (02 ngày: 08+09/12/2018) 08/11/2018 A003 500.000đ Đăng ký
6 Phân tích đầu tư chứng khoán (9 buổi) 23/11/2018 A005 -TỐI 2,4,6 1.000.000đ Đăng ký
7 Phân tích đầu tư chứng khoán (24/11 - 4 ngày, thứ Bảy + CN) 24/11/2018 A002 1.000.000đ Đăng ký

Thư viện ảnh

Thư viện Video

Nhận xét từ đối tác