BẢNG KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT - HỌC KỲ 1 (2020-2021)

Chào các bạn sinh viên chính quy chất lượng cao khóa 7 đã tham gia lớp Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết xung đột - Học kỳ 1 (2020-2021) của FBC!
Nhằm nhận được đánh giá chất lượng đào tạo và quá trình trải nghiệm khóa học của sinh viên, qua đó giúp FBC cải thiện điểm yếu và phát huy điểm mạnh để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và cũng như để được kết nối, tư vấn và hỗ trợ cho bạn sau quá trình học, xin vui lòng dành vài phút tham gia khảo sát của FBC theo đường link: https://forms.gle/YsfzMt4cMjxz5Nei8

Những thông tin do các bạn cung cấp được FBC bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích đào tạo, tư vấn, hỗ trợ người học của FBC.
Cảm ơn các bạn!

TIN LIÊN QUAN