Tên khóa học: Các chuyên đề đào tạo dành cho Ngân hàng thương mại
Ngày khai giảng:
Địa điểm học:
Thời lượng:
Lịch học:
Giờ học:
Điện thoại:
Học phí: 0 VNĐ

CÁC CHUYÊN ĐỀ ĐẠO TẠO DÀNH CHO NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

STT

Lĩnh vực chuyên môn / Chuyên đề

1

Phân tích tín dụng cá nhân

2

Phân tích tín dụng doanh nghiệp

3

Thẩm định tài sản bảo đảm

4

Thẩm định dự án đầu tư

5

Thẩm định và phân tích báo cáo tài chính

6

Thẩm định khách hàng vay tiêu dùng

7

Quản trị rủi ro tín dụng bán lẻ

8

Phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

9

Pháp luật liên quan đến hoạt động ngân hàng

10

Các vấn đề pháp lý trọng tâm của hoạt động cấp tín dụng

11

Pháp luật về xử lý tài sản thế chấp

12

Cơ cấu các sản phẩm ngoại hối và các công cụ ngăn ngừa rủi ro ngoại hối

13

Quản lý nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ

14

Phát triển sản phẩm dịch vụ

06/17/2020

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG