Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: Chất lượng đào tạo ưu việt, Chuẩn đầu ra vượt trội và cơ hội nghề nghiệp rộng mở

Chương trình ĐHCQ chất lượng cao của Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM được triển khai từ năm 2013, với khóa đầu tiên chỉ với chưa đến 70 sinh viên đến nay chương trình đã triển khai được 8 khóa đào tạo với gần  3000  sinh viên đã và đang theo học. Những ý tưởng ban đầu về một chương trình đào tạo với chất lượng giáo dục ưu việt và chuẩn đầu ra vượt trội đã được hiện thực hóa với những khóa sinh viên tốt nghiệp chinh phục những nhà tuyển dụng khó tính nhất. Để có thêm thông tin trước đợt điều chỉnh nguyện vọng sắp tới, PGS TS. Nguyễn Đức Trung – Phó Hiệu trưởng sẽ giúp các bạn thí sinh trả lời những câu hỏi thường gặp về chương trình đào tạo rất đặc biệt này tại BUH.

https://buh.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/chuong-trinh-dai-hoc-chinh-quy-chat-luong-cao-chat-luong-dao-tao-uu-viet-chuan-dau-ra-vuot-troi-va-co-hoi-nghe-nghiep-rong-mo-21055.html

TIN LIÊN QUAN