• Thẩm định dự án đầu tư (học trực tuyến)

  • Ngày khai giảng: 17/7/2021
  • Địa điểm học: Học trực tuyến
  • Lịch học: Chiều + Tối Thứ Bảy 17/7/2021 và Sáng + Chiều Chủ nhật 18/8/2021
  • Giờ học: Sáng từ 8h00 đến 11h00, Chiều 13h30 đến 16h30, Tối 18h00 đến 21h00