ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KỸ NĂNG MỀM HỌC KỲ 1 (2021-2022)

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP KỸ NĂNG MỀM HỌC KỲ 1 (2021-2022)
Đây là chương trình đào tạo Kỹ năng mềm của BUH (do FBC thực hiện hơn 7 năm qua) nhằm giúp cho sinh viên có đủ bản lĩnh, tự tin, năng động và sáng tạo khi đối mặt với công việc trong nước và quốc tế.
- Có thể đăng ký trang đăng ký học phần của bạn hoặc tại FBC (Khu nhà hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức)
- Đánh giá kết quả học tập ngay trong các buổi học, không thi cuối kỳ
- Không tính vào khối lượng học tập, nhưng có thể hiện kết quả học KNM trong bảng điểm để nâng cao giá trị CV của bạn.
- Học phí: 100.000 đồng/buổi
- Thời gian học: Sáng 8g00 - 11g00; Chiều 13g30 - 16g30
Bạn có thể xem thông tin tóm tắt của từng kỹ năng và đăng ký theo link: http://bit.ly/3mcceat
Cảm ơn bạn đã tham gia các khóa đào tạo kỹ năng mềm của FBC.
Nếu cần thêm thông tin, bạn vui lòng liên hệ FBC 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức (Khu nhà hiệu bộ),
ĐT: 028 38962 082; 0946 947 718, Email: fbc@buh.edu.vn

TIN LIÊN QUAN