Danh mục chuyên đề đào tạo kỹ năng nhân viên

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG NHÂN VIÊN

1

Nghệ thuật giao tiếp chuyên nghiệp

1

2

Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp

1

3

Kỹ năng xử lý từ chối, tư vấn và bán hàng hiệu quả

1

4

Kỹ năng bán hàng tổng lực

2

5

Kỹ năng khai thác & bán hàng qua điện thoại- telesales

1

6

Nghệ thuật chăm sóc khách hàng tận tâm

1

7

Kỹ năng thuyết trình thu hút

1

8

Kỹ năng làm việc nhóm- teamwork

1

9

Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

1