TS. Nguyễn Minh Nhật

Tài chính - Ngân hàng ... 

PGS. TS. Đoàn Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng trường ... 

TS. Bùi Hữu Toàn

Hiệu trưởng ... 

PGS. TS. Nguyễn Đức Trung

Phó Hiệu trưởng ... 

PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao

Phó Hiệu trưởng ... 

TS. Nguyễn Trần Phúc

Phó Hiệu trưởng ... 

TS. Đặng Đình Tân

Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán ... 

 TS. Bùi Diệu Anh

Tài chính – Ngân hàng ... 

TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

Tài chính - Ngân hàng ... 

TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc

Tài chính - Ngân hàng ... 

Nguyễn Thế Huy

Chuyên gia tâm lý - Giám đốc Công ty  

Phạm Hải Minh

Chuyên gia cao cấp tuyển dụng Techombank ... 

TS. Nguyễn Văn Ngọc

Ngân hàng nhà nước VN ... 

ThS. Dương Trí Thông

Chứng khoán VNDirect ... 

TS. Châu Đình Linh

Quản trị kinh doanh ... 

ThS. Trần Chí Chinh

  Tài chính - Ngân hàng ...