HỘI THẢO – HỌC THỬ ACCA F3/ FA “Non-Current Assets – Tài Sản Dài Hạn”

Xem chi tiết chương trình tại link: https://smarttrain.edu.vn/thu-duc-03-11-2018-hoc-thu-acca-

Đăng ký tham dự chương trình tại link: https://goo.gl/xCQ4W5

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms. Kim Viên - T: 0388 742 474 – E: vien.nguyen@smarttrain.edu.vn

Bình luận