• Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh

  • Ngày khai giảng: 11/9/2021
  • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức
  • Lịch học: Chiều Thứ Bảy hàng tuần từ ngày 11/9/2021 đến 02/10/2021
  • Giờ học: Từ 13h30 đến 16h30
  • Kỹ năng thuyết trình chinh phục đối tác

  • Ngày khai giảng: 01/6/2021
  • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức
  • Lịch học: Chiều Thứ Ba và Thứ Bảy hàng tuần từ 01/6/2021 đến 03/7/2021
  • Giờ học: Chiều 13g30 -16g30