LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO KHÓA K31-32

Sinh viên K31,32 đã đăng ĐĂNG KÝ & ĐÓNG PHÍ - KỸ NĂNG MỀM tại Trung tâm; Xác nhận lịch học tại đây

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
THÔNG BÁO LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG MỀM
STT Ký hiệu  Tên chuyên đề    
1 S1 Bản lĩnh Tân sinh viên   Đã mở lớp
2 S2 Kỹ năng sống & học tập nơi thành thị   Đã mở lớp
3 S3 Phương pháp học tập Đại học hiệu quả   Đã mở lớp
4 S4 Kỹ năng giao tiếp   Đã mở lớp
5 S5 Kỹ năng tư duy sáng tạo   Đã mở lớp
6 S6 Kỹ năng làm việc nhóm   Đã mở lớp
7 S7 Kỹ năng thuyết trình   Đã mở lớp
               
                                       DANH SÁCH CÁC LỚP  KNM TỔ CHỨC CHO SV K31, 32
                                                Kỹ năng   Lịch học (P. A004 - Thủ Đức)
1 S8 Kỹ năng thu thập, xử lí & phân tích dữ liệu   Thứ Bảy 10/11/2018 (S)
2 S9 Kỹ năng phòng vệ   Thứ Bảy 10/11/2018 (C)
3 S3 Kỹ năng đàm phán & thương lượng   Thứ Bảy 17/11/2018 (S)
4 S4 Kỹ năng đọc vị trong giao tiếp   Thứ Bảy 17/11/2018 (C)
5 S5 Kỹ năng gây thiện cảm trong phút đầu tiên   Thứ Bảy 24/11/2018 (S)
6 S6 Kỹ năng hoạch định mục tiêu cuộc đời   Thứ Bảy 24/11/2018 (C)
7 S7 Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân   Thứ Bảy 01/12/2018 (S)
8 S8 Kỹ năng Soạn thảo văn bản   Thứ Bảy 01/12/2018 (C)
9 S9 Kỹ năng săn việc thời khủng hoảng   Thứ Bảy 08/12/2018 (S)
10 S10 Kỹ năng viết cv- trả lời phỏng vấn   Thứ Bảy 08/12/2018 (C)
               

Bình luận