LỊCH HỌC VÀ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO KHÓA K31, K32

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
LỊCH HỌC LỚP KỸ NĂNG MỀM DÀNH CHO SINH VIÊN K31,K32
STT Mã môn học Tên môn học Buổi học Ngày học Giờ học Giảng đường Giảng viên Ghi chú
1 S8 Kỹ năng thu thập & phân tích dữ liệu Sáng 10/11/2018 7g30-10g30 A004    
2 S3 Kỹ năng đàm phán và thương lượng Sáng 17/11/2018 7g30-10g30 A004    
3 S5 Kỹ năng gây thiện cảm trong phút đầu tiên  Sáng 24/11/2018 7g30-10g30 A004    
4 S7 Kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân  Sáng 01/12/2018 7g30-10g30 A004    
5 S9 Kỹ năng săn việc thời khủng hoảng  Sáng 08/12/2018 7g30-10g30 A004    
6 C9 Kỹ năng phòng vệ  Chiều 10/11/2018 13g30-16g30 A004    
7 C4 Kỹ năng đọc vị trong giao tiếp   Chiều 17/11/2018 13g30-16g30 A004    
8 C6 Kỹ năng hoạch định mục tiêu cuộc đời  Chiều 24/11/2018 13g30-16g30 A004    
9 C8 Kỹ năng soạn thảo văn bản  Chiều 01/12/2018 13g30-16g30 A004    
10 C10 Kỹ năng viết CV – Trả lời phỏng vấn   Chiều 08/12/2018 13g30-16g30 A004    

Mọi chi tiết xin lên hệ: http://fbc.buh.edu.vn; Email: :fbc@buh.edu.vn; Hotline: 0814 33 22 18

DANH SÁCH CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM XEM TẠI ĐÂY

Bình luận