• Kỹ năng nghề nghiệp trong xu hướng 4.0

 • Ngày khai giảng: 19/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ ngày 19/9/2020 đến ngày 24/10/2020
 • Giờ học: Từ 7h00 đến 11h05
 • Kỹ năng viết CV và phỏng vấn thành công

 • Ngày khai giảng: 18/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Sáng Thứ 6 hàng tuần từ ngày 18/9/2020 đến ngày 02/10/2020
 • Giờ học: Từ 7h00 đến 11h05
 • Kỹ năng viết CV và phỏng vấn thành công

 • Ngày khai giảng: 19/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Sáng Thứ 7 hàng tuần từ ngày 19/9/2020 đến ngày 03/10/2020
 • Giờ học: Từ 7h00 đến 11h05
 • Kỹ năng nghề nghiệp trong xu hướng 4.0

 • Ngày khai giảng: 17/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Sáng Thứ 5 hàng tuần từ ngày 17/9/2020 đến ngày 22/10/2020
 • Giờ học: Từ 7h00 đến 11h05
 • Kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế

 • Ngày khai giảng: 19/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Chiều Thứ 7 hàng tuần từ ngày 19/9/2020 đến ngày 24/10/2020
 • Giờ học: Từ 13h00 đến 17h05
 • Kỹ năng thuyết trình chinh phục đối tác

 • Ngày khai giảng: 20/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Chiều Thứ 7 hàng tuần từ ngày 19/9/2020 đến ngày 24/10/2020
 • Giờ học: Từ 13h00 đến 17h05
 • Kỹ năng thuyết trình chinh phục đối tác

 • Ngày khai giảng: 15/9/2020
 • Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
 • Lịch học: Sáng Thứ 3 hàng tuần từ ngày 15/9/2020 đến ngày 20/10/2020
 • Giờ học: Từ 7h00 đến 11h05