Lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý dành cho lãnh đạo các Quỹ TDND tỉnh Tây Ninh

Nhằm nâng cao năng lực quản lý của các cấp lãnh đạo, định hướng chiến lược kinh doanh trong bối cảnh kinh tế số, đồng thời góp phần hoàn thiện quản trị nhân sự, đẩy mạnh việc tạo động lực cho nhân viên và cuối cùng là hướng dẫn xây dựng văn hoá doanh nghiệp nhằm định hướng hành vi của nhân viên trong tổ chức. Ngày 26, 27/3/2022 vừa qua, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Tây Ninh tổ chức lớp "Bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý" dành cho gần 40 lãnh đạo các Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh.

Chương trình đào tạo diễn ra trong 02 ngày với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh, Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã mang đến những kiến thức bổ ích như: (1) Chân dung nhà lãnh đạo và các kiến thức cần có, (2) Quản trị chiến lược, (3) Quản trị nhân sự, (4) Văn hóa tổ chức.

Trải qua 02 buổi học, với không khí học tập hiệu quả, vui vẻ giữa trao đổi kinh nghiệm song song với trau dồi thêm các kỹ năng mới do giảng viên cung cấp đã góp phần giúp cho các nhà lãnh đạo thuộc các Quỹ Tín dụng nhân dân tỉnh Tây Ninh có thêm những kiến thức mới nhằm quản lý và sử dụng nguồn lực hiệu quả, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của đơn vị hơn trong thời gian tới.