Những ngành nghề mới trong khối kinh tế, kinh doanh, quản lý

Sự phát triển nhanh của Công nghệ thông tin (CNTT), Internet, mạng xã hội đã, đang và ngày càng làm thay đổi mạnh mẽ đến mọi hoạt động trong xã hội nói chung và của người tiêu dùng nói riêng, trên phạm vi toàn cầu - từ quan điểm về giá trị, hành vi, cho tới cách thức tiêu dùng một cách nhanh chóng, thuận tiện, hiệu quả.

Những ngành nghề mới trong khối kinh tế, kinh doanh, quản lý (kenh14.vn)

TIN LIÊN QUAN