• Thanh toán quốc tế

  • Ngày khai giảng: 17/9/2022
  • Địa điểm học: Trực tuyến
  • Lịch học: Thứ 7 và Chủ nhật
  • Giờ học:
  • Nghiệp vụ Ngân hàng (học trực tuyến)

  • Ngày khai giảng: 28/8/2021
  • Địa điểm học: Học trực tuyến
  • Lịch học: Chiều + Tối Thứ Bảy và Sáng + Chiều Chủ Nhật
  • Giờ học: Buổi sáng: 8h00-11h00; Buổi chiều 13h30-16h30; Buổi tối 18h00-21h00