Thông báo về việc điều chỉnh lịch học và nội dung học lớp Kỹ năng nghề nghiệp trong xu hướng 4.0

THÔNG BÁO LỊCH HỌC
LỚP KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP TRONG XU HƯỚNG 4.0
Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (FBC) thuộc Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh lịch học và nội dung học Kỹ năng nghề nghiệp trong xu hướng 4.0 cho sinh viên hệ chính quy chất lượng cao - Khóa 6
- Thông tin chi tiết theo hình (đính kèm)
- Lịch học chi tiết theo link: https://bit.ly/3dq4XyK 
- Thời gian từ ngày 05/7/2021 đến ngày 16/7/2021
Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: FBC 56 Hoàng Diệu 2, TP. Thủ Đức (Khu nhà Hiệu bộ),
Điện thoại: 0283962082; 0902761127 (Cô Duyên)
Email: fbc.info@buh.edu.vn
 
 

TIN LIÊN QUAN