Thông báo v/v nhận chứng chỉ lớp kỹ năng mềm (Tân sinh viên) dành cho sinh viên chính quy khóa 33 & Khóa 34!

Trung tâm Đào tạo Kinh tế - Tài chính - Ngân hàng (FBC) trân trọng mời các bạn sinh viên chính quy Khóa 33 và Khóa 34 đến nhận chứng chỉ lớp Kỹ năng mềm (Tân sinh viên) tại FBC Thủ Đức (Khu nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức) đến hết ngày 18/9/2020.

Các bạn có thể download danh sách tại K33 và K34

Trân trọng!