Đào tạo chuyên viên ngân hàng

Khóa học tài chính ngân hàng hiện đại nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về hệ thống tài chính và ngân hàng Việt Nam hiện nay. Tài chính - Ngân hàng là một ngành khá là rộng. Ở rất nhiều nước thì ngành Tài chính - Ngân hàng và Kế toán thường đi kèm với nhau. Ngành học này liên quan đến tất cả các dịch vụ giao dịch, luân chuyển tiền tệ chính vì vậy nó có rất nhiều các lĩnh vực chuyên ngành hẹp mà tùy thuộc vào mục tiêu đào tạo của từng trường.

 

Ở Việt Nam thì tùy thuộc định hướng của từng trường mà sẽ chọn các chuyên ngành hẹp khác nhau. Có thể hoạt động theo lĩnh vực vĩ mô lẫn vi mô. Ở lĩnh vực vĩ mô thì sinh viên ra trường có thể làm việc tại các Ngân hàng Nhà nước, Bộ tài chính. Nhiệm vụ của người tốt nghiệp ở lĩnh vực này là định hướng các chiến lược chính sách, chính sách tiền tệ cũng như chính sách tài khóa cho Chính Phủ. Nếu nói ở lĩnh vực này thì ngành Tài chính - Ngân hàng khá quan trọng. Nó liên quan đến hai hoạt động điều hành chính sách cơ bản đó là chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Nội dung đào tạo

 STT

Môn học

Thời lượng (buổi)

Buổi học

Học phí

1

Hoạt động kinh doanh ngân hàng

9

S/C/T

                  1,350,000

2

Nguyên lý kế toán

9

S/C/T

                  1,350,000

3

Phân tích tài chính DN

9

S/C/T

                  1,350,000

4

Thẩm định dự án đầu tư

9

S/C/T

                  1,350,000

5

Tín dụng ngân hàng

9

S/C/T

                  1,350,000

6

Thẩm định giá tài sản

9

S/C/T

                  1,350,000

7

Tài trợ dự án

9

S/C/T

                  1,350,000

8

Luật Ngân hàng

9

S/C/T

                  1,350,000

9

Kỹ năng giao tiếp **

4

S/C

                     600,000

10

Kỹ năng bán hàng và bán chéo sản phẩm **

4

S/C

                     600,000

Tổng cộng

80

 

                11,400,000

TIN LIÊN QUAN