PGS. TS. Đoàn Thanh Hà

Chủ tịch Hội đồng trường ... 

PGS. TS. Nguyễn Đức Trung

Phó Hiệu trưởng ... 

PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao

Phó Hiệu trưởng ... 

TS. Nguyễn Trần Phúc

Phó Hiệu trưởng ... 

TS. Nguyễn Văn Nhật

Giám đốc Trung tâm Đào tạo KTTCNH ... 

TS. Đặng Đình Tân

Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán ... 

 TS. Bùi Diệu Anh

Tài chính – Ngân hàng ... 

TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh

Tài chính - Ngân hàng ... 

TS. Trần Chí Chinh

 Phó trưởng khoa Ngân hàng ... 

TS. Nguyễn Trung Hiếu

Phó trưởng khoa Ngân hàng ... 

TS. Nguyễn Minh Nhật

Tài chính - Ngân hàng ... 

TS. Trần Văn Đạt

Quản trị kinh doanh ... 

TS. Nguyễn Văn Ngọc

Ngân hàng nhà nước VN ... 

TS. Châu Đình Linh

Quản trị kinh doanh ... 

TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc

Tài chính - Ngân hàng ... 

TS. Đỗ Thị Hà Thương

Tài chính - Ngân hàng ... 

TS. Nguyễn Văn Thụy

Phó trưởng khoa Quản trị kinh doanh ... 

Nguyễn Thế Huy

Chuyên gia tâm lý - Giám đốc Công ty  

Phạm Hải Minh

Chuyên gia cao cấp tuyển dụng Techombank ... 

ThS. Dương Trí Thông

Chứng khoán VNDirect ...