Tên khóa học: Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh
Ngày khai giảng: 11/9/2021
Địa điểm học: 56 Hoàng Diệu 2, Thủ Đức
Thời lượng: 6 buổi
Lịch học: Chiều Thứ Bảy hàng tuần từ ngày 11/9/2021 đến 02/10/2021
Giờ học: Từ 13h30 đến 16h30
Điện thoại: 0946947718
Học phí: 600,000 VNĐ

Sau khi hoàn tất môn học, sinh viên có thể nắm được:

- Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về giao tiếp và ứng xử theo thông lệ quốc tế, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

- Về kỹ năng:

        + Vận dụng các cách thức để vượt qua rào cản trong giao tiếp.

        + Vận dụng được sự khác biệt khi giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp đa quốc gia (về ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật…) để ứng xử phù hợp.

        + Sử dụng được các phương thức giao tiếp gián tiếp (Email; Điện thoại, Thư…) trong giao tiếp quốc tế.

        + Vận dụng các kiến thức, trải nghiệm được học để tự tin giao tiếp chuyên nghiệp, lịch thiệp, văn minh khi tiếp xúc và làm việc trong môi trường trong nước cũng như quốc tế.

- Về thái độ:

        + Biết tự đánh giá được điểm mạnh, hạn chế trong giao tiếp của bản thân và đề ra

những biện pháp để hoàn thiện.

        + Có thái độ tích cực đổi mới trong giao tiếp để đạt hiệu quả tốt hơn.

KHÓA HỌC SẮP KHAI GIẢNG