TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KINH TẾ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

  • Cơ sở 1: Số 39 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM
  • (028) 38216096
  • Cơ sở 2: Số 56 Hoàng Diệu 2, Quận Thủ Đức, TP.HCM
  • (028) 38962082
  • fbc@buh.edu.vn
  • http://fbc.buh.edu.vn

Gửi thông tin liên hệ