Ngành Luật Kinh tế - Tấm khiên pháp lý trên thương trường

Lĩnh vực “Luật kinh tế” điều chỉnh các hoạt động kinh doanh của các thành phần khác        nhau trong xã hội và việc quản lý kinh tế của nhà nước với mục đích bảo vệ lợi ích chính đáng của xã hội, nhà nước, người tham gia vào kinh doanh. “Luật kinh tế” gồm nhiều mảng khác nhau của hoạt động kinh doanh như: thành lập, tổ chức doanh nghiệp, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, tín dụng, đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, lao động, kinh doanh bất động sản, cạnh tranh …  Nền kinh tế phát triển với những loại hình kinh doanh đa dạng, quy mô ngày càng lớn và mức độ hội nhập quốc tế sâu rộng; số lượng, mức độ phức tạp của các tranh chấp pháp lý trong kinh doanh cũng gia tăng. Sự hiểu biết pháp luật về kinh tế được ví như tấm khiên pháp lý trên thương trường, giúp chúng ta “chữa bệnh” khi phát sinh các tranh chấp và các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, thương mại và quan trọng hơn là “phòng bệnh” để các tình huống bất lợi này không xảy ra.

https://buh.edu.vn/thong-bao-tin-tuc/-nganh-luat-kinh-te-tam-khien-phap-ly-tren-thuong-truong-20974.html
 

TIN LIÊN QUAN