Talkshow Đường đến thành công

  • Thời gian: Cả ngày 24/10/2021, từ 9g00 (online)
  • Miễn phí
  • Đối tượng: Ưu tiên SV lớp Kỹ năng Làm việc nhóm và giải quyết xung đột K7 (GE01- GE19), các bạn lớp CLC K6 và các bạn sinh viên BUH đăng ký sớm.
  • Vui lòng đăng ký tại đây (trước ngày 19/10/2021): https://forms.gle/R5tD9ruYxRhSZdkQA

TIN LIÊN QUAN